سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هر یک از شما آینه برادرش است . اگر رنجی را در او ببیند، دورش می سازد. [امام علی علیه السلام]