سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
دانش برای آنکه بدان عمل می کند، مایه رشد است . [امام علی علیه السلام]